Program minutowy

Projekt programu minutowego Orlen Copernicus Cup 2022

16:30                                                        Pchnięcie kulą M
17:25         CEREMONIA OTWARCIA
17:35         60m ppł. K (eliminacje)
17:40                                                        W dal K
17:50         60m ppł. M (eliminacje)
18:02         800m K
18:10         60m M (eliminacje)             
18:15                                                        Skok o tyczce M
18:20         60m K (eliminacje)
18:30         3000m M
18:45         400m K (2 serie)
19:00         60m ppł. K FINAŁ
19:15         60m ppł. M FINAŁ
19:20         800m M
19:30         1500m K
19:40         60m M FINAŁ
19:50         60m K FINAŁ
20:05         DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW